Firmamız, fabrikaların,işletmelerin her türlü yatırım işlerinde işin bütününü veya bir parçasını üslenerek,bununla ilgili olarak her türlü makine montajı,demontajı,taşınması ve yer değiştirmesi işlerini iş güvenliği konularına uygun olarak yerine getirmektedir.

montaj-1
montaj-2
montaj-3